Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní zábradlí ul. Plzeňská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.11.2018 09.11.2018 11:00
Vánoční výzdoba
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2018 29.10.2018 11:00
Zpracování projektové dokumentace – Parkoviště P+R Na Podole, Beroun (opakování)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2018 07.11.2018 10:00
Poradenské služby Accon - Kanalizace ve městské části Zavadilka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2018 25.10.2018 13:00
Poskytování poradenských služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.10.2018 24.10.2018 15:00
Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Jaselská, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.10.2018 24.10.2018 11:00
Přestavba podkroví komunitního centra v Berouně č.parc. st. 2068/15 k.ú. Beroun – Sociální byty Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 02.11.2018 10:00
Ekologická studie Beroun 1999 - aktualizace 2018 Kapitola zdravotní rizika
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2018 22.10.2018 14:00
Rekonstrukce hřiště ul. Košťálkova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2018 17.10.2018 16:00
Veřejné osvětlení sídliště Hlinky, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2018 17.10.2018 16:00
Obnova veřejného osvětlení ulice Škroupova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2018 12.10.2018 16:00
Zpracování projektové dokumentace – MŠ Tovární - Zateplení budov MŠ včetně nové střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2018 12.10.2018 14:00
Oprava pláště studny u městských hradeb, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 16.10.2018 10:00
Rekultivace zeleně - kruhový objezd Na Ostrově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.10.2018 05.10.2018 08:00
Přístřešek autobusové zastávky Plzeňská ul.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2018 18.09.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016