Veřejná zakázka: Nové funkce IS města Beroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 217
Systémové číslo VZ: P19V00000035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-015480
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 07.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Nové funkce IS města Beroun
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části:
Část 1 – aplikační rozšíření, spočívající v implementaci aktivit: Centralizace správy uživatelů, Elektronizace vybraných agend IS, Centrální správa přestupků, Nástroj pro centrální evidence úřadu, Formulářová komunikace.
Část 2 – technologie, spočívající v dodání a instalaci serverové, datové a komunikační technologie

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 22 761 908 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy