Veřejné zakázky města Beroun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Beroun.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti - opětovné vypsání
podlimitní Hodnocení 17.05.2019 05.06.2019 15:00
Dodávka vnitřního vybavení po 2. ZŠ Beroun
nadlimitní Hodnocení 07.05.2019 14.06.2019 10:00
Nové funkce IS města Beroun
nadlimitní Vyhodnoceno 07.05.2019 07.06.2019 10:00
Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2019 26.04.2019 10:00
Ideová urbanisticko-architektonická soutěž - „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2019 29.04.2019 12:00
Město Beroun – stavební a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 – městská knihovna
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2018 09.10.2018 10:00
všechny zakázky