Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městské opevnění Beroun – jih – oprava bašty – úsek III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 04.07.2024 10:00
Soutěž o návrh MĚSTSKÁ HORA, BEROUN
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 30.08.2024 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016