Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrace zadávacího řízení "Projektová dokumentace - Jižní paralelní komunikace Beroun - 1. etapa - nové autobusové nádraží - II/116 (vč. přemostění Berounky)"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2023 20.11.2023 11:00
Poskytování poradenských služeb MZE - Dotační management k projektu "Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2023 20.11.2023 11:00
Provizorní zastřešení části hradeb - jižní část - havarijní oprava úseku XIV (vedle Pražské brány)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2023 15.11.2023 09:00
Nájem zařízení PAM pro město Beroun
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 14.12.2023 10:00
Administrace veřejné zakázky "Nájem zařízení PAM pro město Beroun"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2023 10.11.2023 18:00
Správce stavby MŠ Máchovna, Beroun
podlimitní Hodnocení 10.11.2023 30.11.2023 10:00
Nákup 2 osobních vozidel
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 21.11.2023 14:00
Urnová hrobová místa - hřbitov, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2023 07.11.2023 09:00
Poskytování poradenských služeb - Dotační management
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2023 03.11.2023 11:00
Administrace veřejné zakázky "Správce stavby MŠ Máchovna, Beroun"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2023 03.11.2023 09:00
Výkon TDS "Park Homolka Beroun - 1. etapa"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2023 01.11.2023 13:00
Rámcová smlouva o nájmu motorových vozidel
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2023 01.11.2023 10:00
Generální projektant akce "Jižní paralelní komunikace Beroun - 1. etapa - nové autobusové nádraží - II/116 (vč. přemostění Berounky)"
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2023 02.01.2024 10:00
MŠ Máchovna, Beroun
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 31.10.2023 30.11.2023 10:00
Aktualizace pasportu zeleně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2023 31.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››