Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Příkazní smlouva na poskytování služeb v souvislosti se zajištěním správy a provozu placených parkovišť a placených stání ve vlastnictví města Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2016 20.12.2016 00:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROPOJOVACÍ CHODNÍK PLZEŇSKÁ - HAVLÍČKOVA, BEROUN CENTRUM
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 21.12.2016 12:00
Zpracování projektové dokumentace - Předprostor a rozšíření berounského hřbitova
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2016 19.12.2016 08:00
Sanace mostu u Venediku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 22.11.2016 14:00
Oprava veřejného osvětlení, lávka ČD, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 22.11.2016 10:00
Městský hřbitov - Oprava hřbitovní zdi - III. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.11.2016 09.11.2016 00:00
Radnice Beroun - pokládka koberce v obřadní síni
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2016 01.11.2016 00:00
PD - Chodník na Máchovně, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2016 20.10.2016 00:00
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT - 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BEROUN – Preislerova 1335 - opětovné vypsání
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 21.10.2016 09:00
Revitalizace rokle Zavadilka - I. Etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2016 11.10.2016 00:00
Výsadba dřevin v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2016 11.10.2016 00:00
Sportovní povrch hřiště Zdejcina, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2016 26.09.2016 00:00
Stavební úpravy ul. Mařákova, Mošnova - Beroun Závodí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 04.10.2016 13:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Beroun, s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 05.10.2016 12:00
Veřejná doprava pro všechny - cesta pro nevidomé a majáčky pro nevidomé
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 05.10.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016