Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dětské hřiště Berounská brána
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2022 05.09.2022 11:00
Objednávka - Nástěnné kalendáře
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2022 30.08.2022 14:00
Příprava VŘ na realizaci programu NPO včetně vyhodnocení, TDI, měření a závěrečných zpráv
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2022 25.08.2022 11:00
Objednávka - Autorský a technický dozor Pražská brána Beroun - oprava střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2022 22.08.2022 12:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP "Oprava mostu přes Kačák v Kozle"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2022 17.08.2022 09:00
Kamerový systém MŠ Tovární 44, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2022 16.08.2022 10:00
Studie proveditelnosti - ČOV, kanalizace a vodovod Hostim
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2022 15.08.2022 14:00
Oprava mostu přes Kačák v Kozle
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2022 11.08.2022 08:00
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 4726/4
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2022 09.08.2022 10:00
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2022 09.08.2022 09:00
Dětské hřiště ul. Na Cibulce, Třída Míru a J. Hory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2022 08.08.2022 10:00
Dodávka síťových prvků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2022 08.08.2022 10:00
Smlouva o dodání a montáži výrobků, zařízení dětských hřišť, herních prvků a jejich kombinací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2022 02.08.2022 11:00
Ošetření stromů v Zábranském parku a na Nám. M. Poštové v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.07.2022 21.07.2022 11:00
Beroun branky - úprava hrazení pro zvýšení provozní spolehlivosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.07.2022 21.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016