Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ – BEROUN, ŠTULOVNA
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2021 26.05.2021 09:00
Beroun - door to door systém sběru a svozu odpadu
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 04.06.2021 09:00
Dodávka rozvaděčů - Autocamp Na Hrázi, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2021 03.05.2021 14:00
Dodávka a montáž stacionárních ohřívačů vody - Autocamp Na Hrázi, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 13:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP "Rekonstrukce ul. Bezručova- 2. etapa, Beroun""
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 13:00
Výsadba dřevin a trvalek v ulici Karla Čapka v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2021 26.04.2021 12:00
Kupní smlouva na prodloužení podpory SW iMC
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Bezručova, Beroun - 2. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2021 20.04.2021 11:00
PD Stavební úpravy ulice Švermova III. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 12:00
Sadové úpravy Plzeňská ul. – 1. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 10:00
Příkazní smlouva na zakázku: Revitalizace parku Košťálkova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 14:00
Údržba vzrostlé zeleně – odstranění dřevin v prostoru budoucí Stezky Sv. Ludmily
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 10:00
PD - Revitalizace otopné soustavy ZŠ Jungmannova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2021 25.03.2021 13:00
Rekonstrukce městského opevnění v Berouně - havarijní oprava jižných hradeb - západní část
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 15:00
Údržba vzrostlé zeleně – ošetření stromů Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2021 18.03.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››