Veřejná zakázka: Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Josefa Hory 1291/33, Beroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 220
Systémové číslo: P19V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 274/2019/SOD/HS
Datum nákupu / nabídek: 09.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Josefa Hory 1291/33, Beroun
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je oprava střechy položením hydroizolačního systému Fatrafol 810 dle technické a cenové specifikace zhotovitele ze dne 4.4.2019 na budově výměníkové stanice ul. Josefa Hory 1291/33 Beroun.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
Dílo je provedeno řádné za předpokladu úplného, bezvadného provedení všech činnosti a prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro "řádné dokončeni" díla a jeho předání
objednateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 228 375 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky