Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Josefa Hory 1291/33, Beroun
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je oprava střechy položením hydroizolačního systému Fatrafol 810 dle technické a cenové specifikace zhotovitele ze dne 4.4.2019 na budově výměníkové stanice ul. Josefa Hory 1291/33 Beroun.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
Dílo je provedeno řádné za předpokladu úplného, bezvadného provedení všech činnosti a prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro "řádné dokončeni" díla a jeho předání
objednateli.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Soňa Zbuzková
e-mail: verejne.zakazky@muberoun.cz
tel: 311654129
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 09.05.2019 09:00
Datum zahájení: 09.05.2019 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: