Veřejná zakázka: Výkon činnosti Autorského dozoru - prjekt zahrady pro enviromentální vzdělávání - MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 223
Systémové číslo VZ: P19V00000041
Evidenční číslo zadavatele: 0278/2019/PRIK/OMI
Datum nákupu / nabídek: 17.05.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výkon činnosti Autorského dozoru - prjekt zahrady pro enviromentální vzdělávání - MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Autorský dozor se za podmínek dohodnutých touto smlouvou zavazuje vykonávat a obstávat řádně a včas. Výkon AD a další povinnosti specifikované v této smlouvě a to za úplatu dle této smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 24 640 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky