Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchu parkoviště ul. Branislavova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2018 17.09.2018 14:00
Kemp Beroun statický posudek objektu F - Amfiteatr
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2018 13.09.2018 09:00
Hydrogeologicky průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2018 05.09.2018 11:00
Chodníky sídliště Hlinky, Beroun - opětovné vypsání II.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 06.09.2018 10:00
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ LITAVA - OPLOCENÍ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.08.2018 20.08.2018 15:00
Obnova dětského hřiště Litava - vnitroblok
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 27.08.2018 13:00
Hokejbalové hříště Hlinky - výměna svítidel a výložníků na stávajích sloupech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2018 16.08.2018 14:00
Operativní leasing služebních vozidel města Beroun
podlimitní Zadáno 16.08.2018 27.09.2018 10:00
Koncepce dopravy pro město Beroun
podlimitní Zadáno 07.08.2018 23.08.2018 09:00
Studie úprav pro zklidnění ulice Na Hrázi v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.08.2018 03.08.2018 15:00
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení staveb: Splašková kanalizace Beroun - Zdejcina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.08.2018 02.08.2018 12:00
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun
podlimitní Zadáno 27.07.2018 14.08.2018 10:00
ZŠ Wagnerovo nám. - zateplení podlah půdních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2018 03.08.2018 10:00
Inženýr stavby a koordinátor BOZP pro akci „Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí, Komenského 249“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 27.07.2018 09:00
Technický dozor stavebníka pro akci "Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí, Komenského 249"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 27.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016