Veřejná zakázka: ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. - VI. etapa (sever, jih)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 197
Systémové číslo VZ: P19V00000015
Datum nákupu / nabídek: 06.03.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. - VI. etapa (sever, jih)
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení kompletních prací nutných k výměně oken včetně dodávky materiálu, tj. zejména provedení zaměření 67 ks nových oken, vybourání starých oken, jejich likvidace, osázení nových oken a kompletní začištění dotčených ploch dle Grafické specifikaci předmětu plnění, která je Přílohou č. 2 smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 2 024 661 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky