Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekultivace sadových úprav kolem zvoničky v Hostimi u Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Rozšíření dětského hřiště Parkán Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Telefonní ústředna - Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 27.10.2017 09:00
Nová obslužná komunikace ul. Biřická, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 10:00
Městský hřbitov Beroun - Kompletní oprava exteriérupláště objektu č.p. 345
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2017 11.10.2017 00:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Městský hřbitov Beroun - Kompletní oprava objemtu bývalé márnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2017 11.10.2017 00:00
ROZŠÍŘENÍ FUNKCÍ PROXIO – XZR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.10.2017 09.10.2017 00:00
ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PŘÍSTUP K ČERPACÍMU MÍSTU - BEROUN
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 13.10.2017 10:00
Parkoviště Košťálkova u VS 3
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 12.10.2017 11:00
Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605 v Berouně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Beroun
podlimitní Zadáno 25.09.2017 26.10.2017 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 22.09.2017 22.09.2017 16:00
PD - Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2017 22.09.2017 00:00
Mehcanizovaná výsadba cibulovin na území města Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 00:00
infokiosek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2017 07.09.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016