Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zimní stadion Beroun - Oprava chladícího systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2017 01.08.2017 00:00
Ošetření stromů v rokli Zavadilka Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 00:00
Příkazní smlouva k provedení činnosti spočívající ve vypracování a podání žádosti o dotaci v souladu s výzvou č. 28 v rámci IROP s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 00:00
KD Plzeňka - Odvětrání suterénních prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.07.2017 24.07.2017 00:00
Oprava střešní krytiny na Plzeňské bráně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2017 23.07.2017 00:00
TIPSPORT ARENA BEROUN - rekonstrukce osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 25.07.2017 10:00
Město Beroun - Poskytování služby základní technické podpory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2017 03.07.2017 00:00
Rozšíření dětského hřiště Třída Míru Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2017 30.06.2017 00:00
Přístavba zázemí učitelek – MŠ Vrchlického, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 22.06.2017 10:00
Nákup PC sestav a notebooků 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 26.05.2017 10:00
Nové přívody NN pro podružné rozvaděče a veřejné osvětlení - 2. ZŠ Preislerova, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 08:00
Plynová kotelna v objektu Městské knihovny Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 16.05.2017 14:00
Kamenické práce - kaple Panny Marie Bolestné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2017 27.04.2017 00:00
Truhlářské práce - kaple Panny Marie Bolestné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2017 27.04.2017 00:00
Nákup sestav pro květinovou výzdobu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2017 19.04.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016