Veřejná zakázka: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti - opětovné vypsání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 221
Systémové číslo: P19V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-032972
Datum zahájení: 17.05.2019
Nabídku podat do: 05.06.2019 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti - opětovné vypsání
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“.
Jedná se o 1. fázi modernizace koupaliště – stavebních úprav stávající stavby, které budou prováděny pouze v hranicích areálu a nezmění funkci stavby. Stavba je dělena do dvou navazujících etap – členění stavby na objekty a technická zařízení:
• Stavební objekt SO-01 – Venkovní prostranství areálu koupaliště – I. etapa a II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
• Stavební objekt SO-02 – Velký bazén – I. etapa a II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
• Stavební objekt SO-03 – Dětské brouzdaliště – I. etapa
• Stavební objekt SO-04 – Doplňkové atrakce – II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
• Stavební objekt SO-05 – Strojovna, úpravna vody a bazénová technologie – I. etapa a II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
v předpokládaném rozsahu investičních nákladů stavby:
Předpokládaná hodnota zakázky za I. etapu: 32.000.000, - Kč bez DPH.
V případě, že nabídková cena vybraného dodavatele bude vyšší než předpokládaná hodnota 1. etapy veřejné zakázky, smlouva o dílo může být podepsána až po schválení navýšení rozpočtu zastupitelstvem města.
Zadavatel si vyhrazuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě dle § 222 odst. (2) a dle § 100 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v rozsahu II. etapy stavby. Vyhrazená změna se týká rozsahu stavebních prací a dodávek určené pro II. etapu stavby v projektové dokumentaci pro provedení stavby a výkazu výměr. Podmínkou pro tuto změnu je schválení finančních prostředků pro realizaci II. etapy zastupitelstvem města Beroun a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky za II. etapu: 12.000.000, - Kč bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazených změn závazku: 44.000.000, - Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky