Veřejná zakázka: Havarijní oprava stropu v Mateřské škole Beroun - Závodí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 228
Systémové číslo: P19V00000046
Evidenční číslo zadavatele: 0296/2019/SOD/HS
Datum nákupu / nabídek: 20.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havarijní oprava stropu v Mateřské škole Beroun - Závodí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je havarijní oprava stropu, oprava stěn a výmalba třídy v Mateřské škole Beroun Vrchlického 63, Beroun - Závodí dle stavebního a krycího rozpočtu zhotovitele ze dne 20.5.2019.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět
měl anebo mohl, že Jsou k řádnému a kvalitnímu provedeni díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 104 464 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky