Profil zadavatele: Město Beroun

  • Název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Adresa:
    Husovo nám. 68
    26601 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava bývalé konírny v prostorách KD Plzeňka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2019 16.08.2019 12:00
Zdejcina - stanice přejímky pitné vody SPPV mini
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2019 16.08.2019 11:00
Zhotovení elektroinstalace buněk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2019 14.08.2019 12:00
Poskytovani sluzeb Microsoft orig
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2019 05.08.2019 11:00
Rozsíření PROXIO - EOS o intergraci se spisovou složbou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2019 05.08.2019 11:00
Trvalkový záhon Havlíčkova ulice, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2019 01.08.2019 15:00
Příprava dat týkající se evidence dokumentů a spisů v IS RŽP pro migraci do nového systému elektronické spisové služby MěÚ Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2019 19.07.2019 15:00
Chodníky Hlinky 1. etapa, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 19.07.2019 11:00
Administrace projektu Nové funkce IS města Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2019 15.07.2019 14:00
Zpracování projektové dokumentace - Stavební úpravy ulice Karla Čapka v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.07.2019 08.07.2019 16:00
Dodávka a instalace vč. konfigurace HW
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.07.2019 08.07.2019 11:00
Rekultivace zeleně v ul. Koněpruská - kruhový objezd - opětovné vypsání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 15.07.2019 14:00
Koupě licence k užívání softwarových modulů systému E-ZAK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2019 01.07.2019 11:00
Úprava povrchu pod hokejbalovým hřištěm na MŠH Hlinky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2019 28.06.2019 11:00
Výměna kuchyňských linek v objektu penzionu pro důchodce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2019 18.06.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››