Profil zadavatele: Město Beroun

  • Název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2019 26.04.2019 10:00
Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x
podlimitní Zadáno 04.04.2019 25.04.2019 10:00
Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)
podlimitní Zadáno 04.04.2019 25.04.2019 10:00
Projektová dokumentace - stavební úpravy rozšíření křižovatky Plzeňská konečná, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2019 22.03.2019 16:00
Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice Bezručova, Beroun - 2. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2019 22.03.2019 13:00
Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928 – opětovné vypsání
podlimitní Zadáno 22.03.2019 10.04.2019 11:00
Komunitní centrum 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2019 21.03.2019 13:00
Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou – druhé opětovné vypsání
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 29.03.2019 10:00
ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. - VI. etapa (sever, jih)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2019 06.03.2019 13:00
Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Košťálkova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2019 04.03.2019 10:00
Ideová urbanisticko-architektonická soutěž - „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 29.04.2019 12:00
Komunitní centrum 2, Kotelna parc. č. 876/10, k.ú. Beroun - Přestavba za účelem změny užívání části objektu - Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 11:00
Elektronická spisová služba města Beroun
podlimitní Zadáno 14.02.2019 04.03.2019 10:00
Zpracování stavebně - technického průzkumu stávající železobetonové stropní desky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2019 02.02.2019 10:00
Inženýrské a konzultační práce v rámci skládky Lištice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.01.2019 28.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››