Profil zadavatele: Město Beroun

  • Název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Adresa:
    Husovo nám. 68
    26601 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenské služby Accon - Kanalizace ve městské části Zavadilka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2018 25.10.2018 13:00
Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Jaselská, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.10.2018 24.10.2018 11:00
Přestavba podkroví komunitního centra v Berouně č.parc. st. 2068/15 k.ú. Beroun – Sociální byty Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 02.11.2018 10:00
Ekologická studie Beroun 1999 - aktualizace 2018 Kapitola zdravotní rizika
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2018 22.10.2018 14:00
Rekonstrukce hřiště ul. Košťálkova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2018 17.10.2018 16:00
Veřejné osvětlení sídliště Hlinky, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2018 17.10.2018 16:00
Obnova veřejného osvětlení ulice Škroupova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2018 12.10.2018 16:00
Zpracování projektové dokumentace – MŠ Tovární - Zateplení budov MŠ včetně nové střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2018 12.10.2018 14:00
Oprava pláště studny u městských hradeb, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 16.10.2018 10:00
Rekultivace zeleně - kruhový objezd Na Ostrově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.10.2018 05.10.2018 08:00
Přístřešek autobusové zastávky Plzeňská ul.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2018 18.09.2018 14:00
Oprava povrchu parkoviště ul. Branislavova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2018 17.09.2018 14:00
Kemp Beroun statický posudek objektu F - Amfiteatr
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2018 13.09.2018 09:00
Hydrogeologicky průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2018 05.09.2018 11:00
Chodníky sídliště Hlinky, Beroun - opětovné vypsání II.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 06.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››