Profil zadavatele: Město Beroun

  • Název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mehcanizovaná výsadba cibulovin na území města Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 00:00
infokiosek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2017 07.09.2017 00:00
KD Plzeňka - Akustický zavěšený strop
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2017 29.08.2017 00:00
Zimní stadion Beroun - Oprava chladícího systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2017 01.08.2017 00:00
Ošetření stromů v rokli Zavadilka Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 00:00
Příkazní smlouva k provedení činnosti spočívající ve vypracování a podání žádosti o dotaci v souladu s výzvou č. 28 v rámci IROP s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 00:00
KD Plzeňka - Odvětrání suterénních prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.07.2017 24.07.2017 00:00
Oprava střešní krytiny na Plzeňské bráně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2017 23.07.2017 00:00
Město Beroun - Poskytování služby základní technické podpory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2017 03.07.2017 00:00
Rozšíření dětského hřiště Třída Míru Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2017 30.06.2017 00:00
Kamenické práce - kaple Panny Marie Bolestné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2017 27.04.2017 00:00
Truhlářské práce - kaple Panny Marie Bolestné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2017 27.04.2017 00:00
Nákup sestav pro květinovou výzdobu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2017 19.04.2017 00:00
Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání
podlimitní Zadáno 13.04.2017 12.05.2017 09:00
Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun
podlimitní Zadáno 28.03.2017 28.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  4 5 6 7 8 9 10 11  ››