Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PŘÍSTUP K ČERPACÍMU MÍSTU - BEROUN
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 13.10.2017 10:00
Parkoviště Košťálkova u VS 3
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 12.10.2017 11:00
Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605 v Berouně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Beroun
podlimitní Zadáno 25.09.2017 26.10.2017 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 22.09.2017 22.09.2017 16:00
PD - Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2017 22.09.2017 00:00
Mehcanizovaná výsadba cibulovin na území města Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 00:00
infokiosek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2017 07.09.2017 00:00
KD Plzeňka - Akustický zavěšený strop
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2017 29.08.2017 00:00
REKONSTRUKCE ULICE KOLLÁROVA V BEROUNĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 28.08.2017 15:00
Stavební úpravy ulice Bezručova - 1. etapa - Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 28.08.2017 13:00
Zimní stadion Beroun - Oprava chladícího systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2017 01.08.2017 00:00
Ošetření stromů v rokli Zavadilka Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 00:00
Příkazní smlouva k provedení činnosti spočívající ve vypracování a podání žádosti o dotaci v souladu s výzvou č. 28 v rámci IROP s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 00:00
KD Plzeňka - Odvětrání suterénních prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.07.2017 24.07.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016