Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Generální oprava lustrů "Marie Terezie" v prostorách KD Plzeňka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2019 09.09.2019 11:00
Stavební úpravy ul. Mládeže 1. etapa, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 26.09.2019 14:00
Oprava povrchu vozovky ul. Kollárova, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 07.10.2019 14:00
Dodávka a montáž klimatizace - Komunitní centrum Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.09.2019 03.09.2019 12:00
Dodávka spotřebního materiálu (hardware včetně záruky)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2019 29.08.2019 14:00
Rekonstrukce zeleně - pomník Husovo náměstí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2019 27.08.2019 13:00
Výkon technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti TDS realizace stavby: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.08.2019 27.08.2019 09:00
Klasifikace dat
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2019 26.08.2019 13:00
Pasport zeleně - zpracování návrhu ošetření keřů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2019 19.08.2019 13:00
Oprava bývalé konírny v prostorách KD Plzeňka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2019 16.08.2019 12:00
Zdejcina - stanice přejímky pitné vody SPPV mini
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2019 16.08.2019 11:00
Zhotovení elektroinstalace buněk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2019 14.08.2019 12:00
Poskytovani sluzeb Microsoft orig
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2019 05.08.2019 11:00
Rozsíření PROXIO - EOS o intergraci se spisovou složbou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.08.2019 05.08.2019 11:00
Trvalkový záhon Havlíčkova ulice, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2019 01.08.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016