Veřejná zakázka: mimoškolní vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 537
Systémové číslo: P21V00000085
Evidenční číslo zadavatele: 389/2020/OST/ÚPRR
Datum nákupu / nabídek: 13.08.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: mimoškolní vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy o zajištění služeb je závazek poskytovatele spočívající v kompletním zajištění vzdělávací akce „Mimoškolní vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání“ (dále jen „vzdělávací akce“, případně „VA“) v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., registr. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Název vzdělávací akce je „Mobilní polytechnická laboratoř - Edubus“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 396 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky