Veřejná zakázka: Stavební práce - Sanitární modul na městské hoře Beroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 414
Systémové číslo: P20V00000086
Evidenční číslo zadavatele: 0414/2020/SOD/OMI
Datum nákupu / nabídek: 04.09.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební práce - Sanitární modul na městské hoře Beroun
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět díla spočívá ve stavebních pracích, v rámci kterých budou zhotoveny základové patky pro umístění
sociálního modulu a kabelové a trubní přípojky. V rámci prací budou též provedeny terénní úpravy, vysvahování
bude provedeno ornicí vhodnou pro osázení rostlinami. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace
„Město Beroun – sanitární kontejner na Městské hoře, projektová dokumentace“, zpracované firmou Spektra,
spol. s r.o., IČO: 185 98 897 (dále jen „projektová dokumentace“). V závěru bude proveden úklid a uložení
odpadních a nepotřebných materiálů na skládku v souladu se zákonem o odpadech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 323 919 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky