Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nové přívody NN pro podružné rozvaděče a veřejné osvětlení - 2. ZŠ Preislerova, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 08:00
Plynová kotelna v objektu Městské knihovny Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 16.05.2017 14:00
Kamenické práce - kaple Panny Marie Bolestné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2017 27.04.2017 00:00
Truhlářské práce - kaple Panny Marie Bolestné
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2017 27.04.2017 00:00
Nákup sestav pro květinovou výzdobu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2017 19.04.2017 00:00
Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání
podlimitní Zadáno 13.04.2017 12.05.2017 09:00
MŠ pod Homolkou - Oprava stávajících rozvodů TZB – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 27.04.2017 10:00
Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun
podlimitní Zadáno 28.03.2017 28.03.2017 10:00
Plynová kotelna v objektu městské knihovny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2017 17.03.2017 00:00
Okrasná zeleň - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2017 21.03.2017 10:00
Zpracování Programu rozvoje obce Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 28.03.2017 10:30
Územní studie krajiny SO ORP Beroun
podlimitní Zadáno 10.02.2017 15.03.2017 14:00
PD instalace TZB MŠ pod Homolkou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.02.2017 03.02.2017 00:00
Kontejnery pro skladování prvků protipovodňové ochrany Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.01.2017 11.01.2017 00:00
Příkazní smlouva na poskytování služeb v souvislosti se zajištěním správy a provozu placených parkovišť a placených stání ve vlastnictví města Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2016 20.12.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016