Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro stavbu MěÚ Beroun - chlazení kanceláří a zasedacích místností
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2017 15.11.2017 00:00
Projektová dokumentace pro Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod a kanalizace -ul. Jiráskova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2017 14.11.2017 00:00
Vymístění směsných odpadů z tělesa skládky Lištice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017 23.11.2017 09:00
Realizace plynofikace objektu č.p. 813-objektu Městské knihovny v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2017 08.11.2017 00:00
dodávka licencí CheckPoint Mobile Access Blade for 50 concurrent connections Solution, včetně podpory výrobce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2017 07.11.2017 00:00
Odstranění Graffiti na objektech v majetku města Beroun - II.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2017 03.11.2017 00:00
Úpravy „Webové aplikace pro evidenci investičních projektů města Beroun“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2017 30.10.2017 00:00
Dokumentace pro provádění stavby - Oprava horní a dolní arkádní hrobky - Městský hřbitov Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Rekultivace sadových úprav kolem zvoničky v Hostimi u Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Rozšíření dětského hřiště Parkán Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Telefonní ústředna - Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 27.10.2017 09:00
Nová obslužná komunikace ul. Biřická, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 10:00
Městský hřbitov Beroun - Kompletní oprava exteriérupláště objektu č.p. 345
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2017 11.10.2017 00:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Městský hřbitov Beroun - Kompletní oprava objemtu bývalé márnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2017 11.10.2017 00:00
ROZŠÍŘENÍ FUNKCÍ PROXIO – XZR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.10.2017 09.10.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016