Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon TDS a činnost koordinátora BOZP - Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 26.02.2018 12:00
Projektová dokumentace "MŠ Slunícko Vančurova - výměna ohřevu TÚV, úprava kotelny a radiátorů - 2. etapa."
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2018 08.02.2018 00:00
Dodávka a implemantace centrálního úložiště logů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 09.02.2018 08:00
Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
podlimitní Zadáno 26.01.2018 27.02.2018 10:30
Zajišťování provozu věžních hodin včetně natahování a údržby v objektu Městského úřadu Beroun a Plzeňské brány Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2018 23.01.2018 00:00
Smlouva o dílo na akci výsadby stromů v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2017 05.12.2017 00:00
Ozvučení-lokální rozhlas pro Beroun-Husovo náměstí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2017 28.11.2017 00:00
Zhotovení koncepční projektové dokumentace včetně získání potřebných podkladů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2017 28.11.2017 00:00
Oprava hřbitovní zdi směrem k TS, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 24.11.2017 10:00
Projektová dokumentace pro stavbu MěÚ Beroun - chlazení kanceláří a zasedacích místností
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2017 15.11.2017 00:00
Projektová dokumentace pro Rozhodnutí o umístění stavby - vodovod a kanalizace -ul. Jiráskova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2017 14.11.2017 00:00
Vymístění směsných odpadů z tělesa skládky Lištice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017 23.11.2017 09:00
Realizace plynofikace objektu č.p. 813-objektu Městské knihovny v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2017 08.11.2017 00:00
dodávka licencí CheckPoint Mobile Access Blade for 50 concurrent connections Solution, včetně podpory výrobce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2017 07.11.2017 00:00
Odstranění Graffiti na objektech v majetku města Beroun - II.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2017 03.11.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016