Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 4730/5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 11:00
Smlouva o odvádění odpadních vod - odběrné místo Pod Studánkou 345/17, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 11:00
Kupní smlouva na prodloužení podpory SW iMC
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Bezručova, Beroun - 2. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2021 20.04.2021 11:00
Přístřešky čekáren bus v Berouně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 14:00
PD Stavební úpravy ulice Švermova III. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 12:00
Projektová dokumentace: Rekonstrukce ul. Družstevní, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 10:00
Projektová dokumentace: Rekonstrukce ul. Viničná, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 09:00
Licenční smlouva o poskytování počítačových programů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2021 19.04.2021 08:00
Sadové úpravy Plzeňská ul. – 1. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2021 09.04.2021 10:00
Příkazní smlouva na zakázku: Revitalizace parku Košťálkova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 14:00
Údržba vzrostlé zeleně – odstranění dřevin v prostoru budoucí Stezky Sv. Ludmily
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 10:00
PD - Revitalizace otopné soustavy ZŠ Jungmannova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2021 25.03.2021 13:00
Rekonstrukce městského opevnění v Berouně - havarijní oprava jižných hradeb - západní část
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 15:00
Údržba vzrostlé zeleně – ošetření stromů Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2021 18.03.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016