Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba stromů v Berouně 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2021 08.11.2021 08:00
Letní kino Beroun - rekonstrukce sociálního zařízení ženy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2021 03.11.2021 14:00
Aktualizace inventarizace stromů v Berouně - 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2021 03.11.2021 08:00
Vánoční výzdoba
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2021 02.11.2021 08:00
Letní kino Beroun - výroba hlavního distribučního rozvaděče
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2021 01.11.2021 09:00
Letní kino Beroun - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2021 01.11.2021 08:00
Dodání vodovzdorné překližky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2021 29.10.2021 09:00
Smlouva o poskytování technické podpory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2021 27.10.2021 12:00
Trvalkový záhon Slapská ulice a Pakostův sad, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2021 27.10.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace tělocvična 2 - ZŠ Preislerova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2021 27.10.2021 09:00
Geofyzikální průzkum na pozemku parc. č. 665 k.ú. Hostim u Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2021 26.10.2021 13:00
Zaměření území stavby - Beroun - Hostim
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2021 26.10.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace chodník v ulici Na Máchovně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2021 26.10.2021 09:00
Beroun Runa - obnova VO v rámci přeložky ČEZ Distribuce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2021 26.10.2021 00:00
Repase venkovní části oken budovy radnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2021 22.10.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016