Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o nakládání s odpadem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2022 08.02.2022 08:00
Zajištění podpory výrobce zálohovacího software Commvault
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.02.2022 07.02.2022 12:00
Oprava lokálních částí stavebních konstrukcí budovy ZŠ Jungmannova Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.02.2022 03.02.2022 14:00
Dopravní studie Jungmannova - Kollárova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2022 02.02.2022 11:00
Letní kino Beroun - rekonstrukce sociálního zařízení muži
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.02.2022 01.02.2022 08:00
Kancelářské potřeby, hygienické a drogistické zboží - 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.01.2022 10.01.2022 09:00
Novostavba mateřské školy Beroun Máchovna - projektová dokumentace pro provádění stavby
podlimitní Zadáno 07.01.2022 25.01.2022 10:00
Oprava zábradlí v ulicích Plzeňská a Lidická, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.01.2022 06.01.2022 11:00
Výkon koordinátora BOZP "Beroun, MŠ Pod Homolkou - stavební úpravy objektu Vrchlického 63"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.01.2022 03.01.2022 15:00
Výkon TDS "Beroun, MŠ Pod Homolkou - stavební úprav objektu Vrchlického 63"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.01.2022 03.01.2022 15:00
Zajištění servisních služeb pro páteřní IT infrastrukturu od roku 2022
podlimitní Zadáno 20.12.2021 11.01.2022 10:00
Dětské hřiště Košťálkova ulice - 2. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2021 20.12.2021 11:00
Vybavení pracovny starostky města
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2021 15.12.2021 10:00
Skladové moduly - MŠ Tovární Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2021 13.12.2021 13:00
Výměna kabelů veřejného osvětlení, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2021 09.12.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016