Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD: Stavební úpravy ul. U Dobré vody a ul. Za Drahou v Berouně Závodí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 10:00
Dětské hřiště Hlinky - doplnění herního prvku a dopadových ploch
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2022 29.06.2022 12:00
Příkazní smlouva na poskytování služeb v souvislosti se zajištěním provozu POSEZ - kontaktního místa pro seniory a zdravotně postižené
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.06.2022 27.06.2022 12:00
Výkon autorského dozoru - "Beroun, MŠ Pod Homolkou - stavební úpravy objektu Vrchlického 63"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 12:00
Havarijní oprava vodovodního řadu - Zdejcina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2022 20.06.2022 12:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP "Rozšíření šaten, nástavba jazykových učeben - ZŠ Jungmannova Beroun"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2022 14.06.2022 13:00
Doplnění dopadových ploch pro herní prvky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2022 10.06.2022 14:00
Oprava místních komunikací, Beroun
podlimitní Zadáno 09.06.2022 27.06.2022 10:00
Zajištění organizace a průběhu užšího řízení k projektu: Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka 1. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2022 08.06.2022 10:00
Zajištění provozu Re-use centra
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2022 01.06.2022 09:00
Rekonstrukce el. ohradníků v medvědáriu, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2022 25.05.2022 14:00
Rozšíření funkcí systému ICZ e-spis o modul Dopis ON-LINE a Hromadná konverzní pošta
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2022 23.05.2022 11:00
Zastřešení únikového východu z budovy ZŠ Wagnerovo náměstí 458, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2022 19.05.2022 10:00
Prodloužení Checkpoint maintenance
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2022 18.05.2022 09:00
Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa
podlimitní Zadáno 16.05.2022 02.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016