Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodníky v ulici Chmelenského
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.09.2022 22.09.2022 13:00
Výkon autorského dozoru při provádění stavby "Oprava mostu přes Kačák V Kozle"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2022 14.09.2022 13:00
Trenéři ve škole
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2022 13.09.2022 13:00
Autobusové nádraží - oprava přístřešků pro cestující- ocelové konstukce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2022 13.09.2022 11:00
Autobusové nádraží - oprava přístřešků pro cestující - stavební příprava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.09.2022 13.09.2022 10:00
Oprava a výšková úprava znaků inženýrských sítí v části ul. Chmelenského, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2022 12.09.2022 16:00
Kontejnerová stání Třída míru - plocha
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2022 09.09.2022 08:00
Třída Míru kontejnerová stání - oplocení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2022 09.09.2022 07:00
Fitness park ul. Karla Čapka, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2022 08.09.2022 14:00
Přístřešky čekáren BUS v Berouně 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2022 07.09.2022 14:00
Dětské hřiště Berounská brána
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2022 05.09.2022 11:00
Objednávka - Nástěnné kalendáře
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2022 30.08.2022 14:00
Příprava VŘ na realizaci programu NPO včetně vyhodnocení, TDI, měření a závěrečných zpráv
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2022 25.08.2022 11:00
Objednávka - Autorský a technický dozor Pražská brána Beroun - oprava střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2022 22.08.2022 12:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP "Oprava mostu přes Kačák v Kozle"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2022 17.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016