Veřejná zakázka: PD Park Homolka v Berouně, 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 527
Systémové číslo: P21V00000075
Evidenční číslo zadavatele: 0389/2021/SOD/OMI
Datum nákupu / nabídek: 09.07.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Park Homolka v Berouně, 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení, kdy dokumentace bude vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a vypracování soupisu prací a dodávek, provedení související inženýrské činnosti a zajištění příslušného povolení a výkon autorského dozoru, vše pro stavbu označenou jako "Park Homolka v Berouně, 1. etapa".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 479 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky