Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32
Systémové číslo VZ: P17V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.04.2017
Nabídku podat do: 12.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření základní školy ve stupních DUR, DSP a DPS, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové tělocvičny s příslušenstvím, navýšení učebních kapacit, navýšení kapacit školních šaten, přemístění školní jídelny včetně navýšení kapacit, vytvoření půdní vestavby pro potřeby školní družiny, rekonstrukci a posílení plynové kotelny, výstavbu osobního a malého nákladního výtahu, dokončení výměny oken a zateplení části fasády, demolici domku na školním dvoře a výstavbu nového venkovního hřiště.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Beroun
  • IČO: 00233129
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husovo nám. 68
26601 Beroun

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky