Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání
Odesílatel Antonín Leopold
Organizace odesílatele Město Beroun [IČO: 00233129]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2017 14:21:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy (upravená výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace)


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a ZD_upravena.pdf (365.38 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (644.56 KB)