Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné vypsání
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření základní školy ve stupních DUR, DSP a DPS, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové tělocvičny s příslušenstvím, navýšení učebních kapacit, navýšení kapacit školních šaten, přemístění školní jídelny včetně navýšení kapacit, vytvoření půdní vestavby pro potřeby školní družiny, rekonstrukci a posílení plynové kotelny, výstavbu osobního a malého nákladního výtahu, dokončení výměny oken a zateplení části fasády, demolici domku na školním dvoře a výstavbu nového venkovního hřiště.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husovo nám. 68
26601 Beroun
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12.05.2017 09:00
Datum zahájení: 13.04.2017 15:37