Veřejná zakázka: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 204
Systémové číslo: P19V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.04.2019
Nabídku podat do: 26.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“.
Jedná se o 1. fázi modernizace koupaliště – stavebních úprav stávající stavby, které budou prováděny pouze v hranicích areálu a nezmění funkci stavby. Stavba je dělena do dvou navazujících etap – členění stavby na objekty a technická zařízení:
• Stavební objekt SO-01 – Venkovní prostranství areálu koupaliště – I. etapa a II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
• Stavební objekt SO-02 – Velký bazén – I. etapa a II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
• Stavební objekt SO-03 – Dětské brouzdaliště – I. etapa
• Stavební objekt SO-04 – Doplňkové atrakce – II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
• Stavební objekt SO-05 – Strojovna, úpravna vody a bazénová technologie – I. etapa a II. etapa (Vyhrazená změna závazku ze smlouvy)
v předpokládaném rozsahu investičních nákladů stavby:
Předpokládaná hodnota zakázky za I. etapu: 25.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě dle § 222 odst. (2) a dle § 100 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v rozsahu II. etapy stavby. Vyhrazená změna se týká rozsahu stavebních prací a dodávek určené pro II. etapu stavby v projektové dokumentaci pro provedení stavby a výkazu výměr. Podmínkou pro tuto změnu je schválení finančních prostředků pro realizaci II. etapy zastupitelstvem města Beroun a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky za II.etapu: 10.000.000, - Kč bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazených změn závazku: 35.000.000, - Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků