Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy výměníkové stanice - ul. Košťálkova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2019 04.03.2019 10:00
Ideová urbanisticko-architektonická soutěž - „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 29.04.2019 12:00
Komunitní centrum 2, Kotelna parc. č. 876/10, k.ú. Beroun - Přestavba za účelem změny užívání části objektu - Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 11:00
Elektronická spisová služba města Beroun
podlimitní Zadáno 14.02.2019 04.03.2019 10:00
Zpracování stavebně - technického průzkumu stávající železobetonové stropní desky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2019 02.02.2019 10:00
Nákup PC sestav a notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2019 06.02.2019 09:00
Inženýrské a konzultační práce v rámci skládky Lištice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.01.2019 28.01.2019 10:00
Přístupové schodiště lávka u ZS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2019 25.01.2019 10:00
Kontejnerová stání Jánošíkova, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 14:00
Oplocení kont. stání Jánošíkova ul., Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2018 06.12.2018 11:00
Veřejné osvětlení ulice K. Čapka, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2018 06.12.2018 08:00
Zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu města Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2018 29.11.2018 13:00
Kontejnerové stání - na parkovišti Václavské nám., Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2018 28.11.2018 14:00
Propojení a stávajících komunikací ul. Plzeňská, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2018 22.11.2018 15:00
Zpracování projektové dokumentace úpravy dolní části náhonu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2018 22.11.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016