Veřejná zakázka: Výkon technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti TDS realizace stavby: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 332
Systémové číslo: P20V00000004
Evidenční číslo zadavatele: 0458/2019/PRIK/OMI
Datum nákupu / nabídek: 27.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti TDS realizace stavby: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti TDS realizace stavby: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti, za podmínek stanovených smlouvou, v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky