Veřejná zakázka: Smlouva o poskytování servisních služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 451
Systémové číslo: P20V00000123
Evidenční číslo zadavatele: 525/2020/SERV/OHS/ŠT
Datum nákupu / nabídek: 18.12.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva o poskytování servisních služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli servisní služby (dále též jako „služby“) na zařízeních Objednatele specifikovaných v příloze č. 1 této Smlouvy (dále též jako „servisovaná zařízení“), jejichž rozsah, cena a podmínky jsou specifikovány v této Smlouvě, včetně jejích příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky