Veřejná zakázka: MS Exchange server 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 392
Systémové číslo: P20V00000064
Evidenční číslo zadavatele: 331/2020/SOD/OHS/ŠT
Datum nákupu / nabídek: 17.06.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MS Exchange server 2019
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je dodávka nových licencí MS Exchange server 2019 pro 250 uživatelů, specifikace je obsažena v příloze č. 1: A) Popis stávajícího stavu, B) Požadavky na jednotlivé činnosti a C) Požadavky
na dodané licence, dále je předmětem díla migrace a upgrade dat ze stávajícího MS Exchange serveru 2010 na MS Exchange server 2019 provozovaný ve virtuálním prostředí VMware, vše v souladu s touto
smlouvou, zejména s její přílohou č. 1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 938 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky