Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MS Exchange server 2019
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je dodávka nových licencí MS Exchange server 2019 pro 250 uživatelů, specifikace je obsažena v příloze č. 1: A) Popis stávajícího stavu, B) Požadavky na jednotlivé činnosti a C) Požadavky
na dodané licence, dále je předmětem díla migrace a upgrade dat ze stávajícího MS Exchange serveru 2010 na MS Exchange server 2019 provozovaný ve virtuálním prostředí VMware, vše v souladu s touto
smlouvou, zejména s její přílohou č. 1.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kontakt: Soňa Zbuzková
e-mail: verejne.zakazky@muberoun.cz
tel: 311654129
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 17.06.2020 14:00
Datum zahájení: 17.06.2020 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: