Veřejné zakázky města Beroun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Beroun.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu sdílených elektrokol na Berounsku v letech 2024 až 2028
podlimitní Hodnocení kvalifikace 19.06.2024 15.07.2024 10:00
Městské opevnění Beroun – jih – oprava bašty – úsek III
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 09.07.2024 10:00
Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
podlimitní Hodnocení 18.06.2024 04.07.2024 10:00
Soutěž o návrh MĚSTSKÁ HORA, BEROUN
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 30.08.2024 14:00
Oprava krytu komunikace - cyklostezka do osady V Kozle
podlimitní Zadávání 23.06.2023
všechny zakázky