Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna plynového kotle + spalinová cesta, k technologii vzduchotechniky, ZS Wagnerova Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2024 22.04.2024 00:00
Výměna plynových kotlů kuchyň, družina + TUV, ZŠ Wagnerova Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2024 22.04.2024 00:00
Administrace veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace Zavadilka"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2024 21.04.2024 00:00
PD Oprava krytu místních komunikaci, Beroun-Zavadilka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2024 21.04.2024 00:00
Městské hradby Beroun -jih
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 09:00
Server pro ověřování hesel
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 09:00
Smlouva o dílo "Zateplení fasády bytového domu a rekonstrukce podbití střechy (Čs. Armády 55, Beroun"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 09:00
Dodávka vody a odvádění odpadních vod - 2 ZŠ jídelna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 00:00
Dodávka vody a odvádění odpadních vod - 2 ZŠ školní družina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 00:00
Dodávka vody a odvádění odpadních vod - 2 ZŠ tělocvična
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2024 17.04.2024 00:00
Soutěž o návrh MĚSTSKÁ HORA, BEROUN
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 30.08.2024 14:00
Smlouva o dílo - Chodník v ulici Pražská, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2024 12.04.2024 12:00
Přípolož kabelu VO v trase výkopu ČEZ v ul. K Lomu, Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.04.2024 10.04.2024 09:00
Smlouva o dílo Oprava kanalizace - Přístavba pavilonu/odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2024 09.04.2024 07:00
Smlouva o dílo - Ošetření stromů 2024 - Lokality Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2024 07.04.2024 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016