Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
dodávka licencí CheckPoint Mobile Access Blade for 50 concurrent connections Solution, včetně podpory výrobce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2017 07.11.2017 00:00
Odstranění Graffiti na objektech v majetku města Beroun - II.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2017 03.11.2017 00:00
Úpravy „Webové aplikace pro evidenci investičních projektů města Beroun“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2017 30.10.2017 00:00
Dokumentace pro provádění stavby - Oprava horní a dolní arkádní hrobky - Městský hřbitov Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Rekultivace sadových úprav kolem zvoničky v Hostimi u Berouna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Rozšíření dětského hřiště Parkán Beroun
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 00:00
Telefonní ústředna - Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 27.10.2017 09:00
Nová obslužná komunikace ul. Biřická, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 10:00
Městský hřbitov Beroun - Kompletní oprava exteriérupláště objektu č.p. 345
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2017 11.10.2017 00:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Městský hřbitov Beroun - Kompletní oprava objemtu bývalé márnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2017 11.10.2017 00:00
ROZŠÍŘENÍ FUNKCÍ PROXIO – XZR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.10.2017 09.10.2017 00:00
ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PŘÍSTUP K ČERPACÍMU MÍSTU - BEROUN
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 13.10.2017 10:00
Parkoviště Košťálkova u VS 3
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 12.10.2017 11:00
Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605 v Berouně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Beroun
podlimitní Zadáno 25.09.2017 26.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016