Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa
Odesílatel Lenka Zimová
Organizace odesílatele ACCON T&T services, s.r.o. [IČO: 27206319]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 07:46:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení obchodní přátelé,
uveřejňuji vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce v užším řízení: „Splašková kanalizace Beroun – Zavadilka, 1. etapa“, které vypsalo Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum, IČO: 00233129, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-018851.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (676.67 KB)