Veřejná zakázka: Výkon TDS a koordinátora BOZP "Rekonstrukce ul. Bezručova- 2. etapa, Beroun""

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 481
Systémové číslo: P21V00000029
Evidenční číslo zadavatele: 0256/2021/PRIK/OMI
Datum nákupu / nabídek: 30.04.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon TDS a koordinátora BOZP "Rekonstrukce ul. Bezručova- 2. etapa, Beroun""
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti (TDS) a činnnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při přípravě a realizaci stavby: "Rekonstrukce ul. Bezručova - 2. etapa, Beroun".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 168 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky