Veřejná zakázka: Sadové úpravy Plzeňská ul. – 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 471
Systémové číslo: P21V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 0229/2021/SOD/OMI
Datum nákupu / nabídek: 09.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sadové úpravy Plzeňská ul. – 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, a nevyplývá-li z povahy právního vztahu něco jiného, svým jménem provést dílo spočívající v sadových úpravách v okolí autobusové zastávky
v ulici Plzeňská v Berouně. Součástí díla je povýsadbová péče o nově vysázené keře a traviny v délce dle článku 3.2 této smlouvy a instalace protikořenové folie. Dílo bude provedeno v souladu
s projektovou dokumentací zpracovanou společností LIVING IN GREEN s.r.o.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 628 462 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky