Veřejná zakázka: Příkazní smlouva - Výkon TDS Stavební úpravy ulice Karla Čapka 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 462
Systémové číslo: P21V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 0106/2021/PRIK/OMI
Datum nákupu / nabídek: 05.03.2021 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Příkazní smlouva - Výkon TDS Stavební úpravy ulice Karla Čapka 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti (dále jen „TDS“) při přípravě a realizaci stavby: „Stavební úpravy ulice Karla Čapka v Berouně – 1. etapa“ (dále jen „stavba“ nebo též „dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou, předloženou nabídkou příkazníka a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými předpisy a ostatními předpisy a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za tyto činnosti sjednanou odměnu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 61 710 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky