Veřejná zakázka: PD - Úprava prostranství před Hvězdou DSP, DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 408
Systémové číslo: P20V00000080
Evidenční číslo zadavatele: 0397/2020/SOD/OMI
Datum nákupu / nabídek: 06.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Úprava prostranství před Hvězdou DSP, DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je uvedeno dále a dle cenové nabídky ze dne 4.5.2020 kterou zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených ve smlouvě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 478 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631887

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky