Veřejná zakázka: Veřejná doprava pro všechny - využití opčního práva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P16V00000003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.11.2015
Nabídku podat do: 04.03.2016 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejná doprava pro všechny - využití opčního práva
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace úseku navazující místní komunikace u nového autobusového nádraží v Berouně, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami v souladu s opčním právem vyhrazeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny“, ev. číslo: 347212 a dle projektové dokumentace "Živé nádraží Beroun – Etapa II.", zpracované společností Novák & Partner, IČ 48585955, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  1. Zadavatel město Beroun si v zadávacím řízení nadlimitní zakázky s názvem „Veřejná doprava pro všechny“, ev. číslo: 347212, zadávané dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhradil dle § 99 zákona opční právo na poskytnutí dalšího plnění. Zadavatel využívá opčního práva a zakázku zadává v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona prostřednictví jednacího řízení bez uveřejnění a to na základě § 99 odst. 2 zákona.

  2. Opční právo bylo v zadávacích podmínkách původní zakázky stanoveno takto:
  "Zadavatel, si na část plnění spočívající v realizaci navazujícího úseku místní komunikace (části jižního obchvatu města Beroun) vyhrazuje opční právo dle § 99 zákona. Předmět opčního práva bude realizován do 3 let od uzavření Smlouvy způsobem stanoveným v § 99 odst. 2 zákona."

  3. Předpokládaná hodnota původní veřejné zakázky byla stanovena na 52.000.000,- Kč bez DPH, předpokládaná hodnota opčního práva stanovena na 15.000.000,- Kč bez DPH.

  4. Ve smyslu ustanovení § 99 odst. 3 písm. a) a b) zákona je zadavatel oprávněn využít opčního práva neboť:

  a) Cena bez daně z přidané hodnoty, kterou by byl povinen uhradit za plnění předmětu veřejné zakázky nebo jeho části při využití opčního práva, nepřevyšuje o více než 30 % předpokládanou hodnotu plnění odpovídající opčnímu právu nebo jeho části, která byla stanovena před zahájením původního zadávacího řízení v zadávacích podmínkách, nebo
  b) Cena plnění odpovídajícímu opčnímu právu bez daně z přidané hodnoty nečinní více než 30% ceny původní zakázky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Beroun
 • IČO: 00233129
 • Poštovní adresa:
  Husovo nám. 68
  26601 Beroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-033343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husovo nám. 68
26601 Beroun

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky